Alt
03 Οκτ 2018 12:00 AM
Κατηγορία: Περιβάλλον

Με μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Παύλου Μελά ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος“TropaVerde” που εφαρμόζεται με επιτυχία στον δήμο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας. Στις 26 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος και στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου που αναπτύχθηκε διατυπώθηκαν απόψεις και προτάσεις ενώ προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Στόχος της συνάντησης είναι η δημιουργία ενός δικτύου υποστηρικτών που θα συνδράμουν μελλοντικά στην επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος.


Το “TropaVerde” αποτελεί ένα πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που αναπτύχθηκε στον Δήμο Santiago de Compostela και αφορά στο ζήτημα της αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών σε δημοτικό επίπεδο. Ο δήμος Παύλου Μελά συμμετέχει στο πρόγραμμα URBACT III σε συνεργασία με τους Δήμους Santiago de Compostela (Ισπανία) και Zuglo (Ουγγαρία), για τη δημιουργία του δικτύου μεταφοράς γνώσης “TropaVerde” και ουσιαστικά τη μεταφορά της καλής πρακτικής.

Η καλή πρακτική συνίσταται σε ένα πολύ-επίπεδο σύστημα επιβράβευσης των πολιτών με ανταποδοτικές παροχές και με σκοπό την ανάπτυξη κινήτρων για την εντατικότερη ανακύκλωση. Υποστηρίζεται από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πολυμέσων που συνδέει με διαδραστικό τρόπο τις τοποθεσίες όπου οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται παρέχοντας δώρα ή εκπτώσεις. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται μέσω του κεντρικού πράσινου σημείου κινητών πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, αποστολή του Δήμου επισκέφθηκε το Santiago de Cοmpostela για να ενημερωθεί για το πώς εφαρμόστηκε το πρόγραμμα εκεί και να ανταλλάξουν απόψεις για τον τρόπο προσαρμογής του στα Ελληνικά δεδομένα. Η επιτυχία του προγράμματος φαίνεται από το γεγονός ότι τα τρία χρόνια εφαρμογής του παρατηρήθηκε αύξηση της ανακύκλωσης ενώ ευαισθητοποιήθηκαν 3.000 νοικοκυριά και 125 τοπικές επιχειρήσεις.

Η αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει στον δήμο Παύλου Μελά εντός του 2019. Μέσα από την εφαρμογή που θα δημιουργηθεί, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει τα σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, Παράλληλα, θα ενημερώνεται για το σύνολο των πόντων που κατέχει και τον τρόπο αξιοποίησής τους. Ομάδα εργασίας του Δήμου θα αναλάβει την εφαρμογή του προγράμματος και την οργάνωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη του υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης, δηλαδή τους πολίτες, τον Δήμο, ενδιαφερόμενους χορηγούς και εταιρίες ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Οι δράσεις που αφορούν στη μεταφορά της καλής πρακτικής παρουσιάζουν ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις ενέργειες του Δήμου Παύλου Μελά με στόχο τη δημιουργία Πράσινου Σημείου και την προώθηση της Ορθής Διαχείρισης Απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας, μέσω της πρόληψης, μείωσης, επανάχρησης, κομποστοποίησης, ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

Την παρουσίαση συντόνισε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος περιβάλλοντος κος Λαζαρίδης Αθανάσιος. Συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας κος Σαραφίδης Κίμων, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας κος Καρβουνίδης Σαράντης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κος Λαλές Δημήτρης ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος καθημερινότητας Αθάνατος Δημήτρης, ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κος Κουτσονικόλας Δημήτρης, μέλη περιβαλλοντικών συλλόγων, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της ένωσης γονέων του δήμου Παύλου Μελά, και του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού – Βερτίσκου καθώς και απλοί πολίτες. Ήδη πολλές επιχειρήσεις, φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να γίνουν υποστηρικτές του προγράμματος.