Δήμος Παύλου Μελά

www.pavlosmelas.gr

Γραφείο Εθελοντισμού,

Κτίριο Τσακίρης, Λαγκαδά 221

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

τηλ: 2313023960-62