Ένα νέο δάσος φυτρώνει στην Ευκαρπία

Από το Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησε και συνεχίζει μια σημαντική και συστηματική προσπάθεια για να πρασινίσει και να πάρει ζωή ο άγονος ορεινός όγκος στην περιαστική ζώνη της Ευκαρπίας. Φυτεύτηκαν περισσότερα από 15.000 δέντρα, πλατύφυλλα και κωνοφόρα είδη, από την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Παύλου Μελά, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κ.Μ., από συλλόγους, σχολεία και εθελοντές τα οποία ποτίζουν τους δύσκολους θερινούς μήνες ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν και να αναπτυχθούν. Παράλληλα, στην αναδασωτέα έκταση, παράπλευρα των νέων φυτεύσεων, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος, ολοκληρώθηκαν οι “Δασοκομικοί Χειρισμοί Αντιπυρικής Προστασίας της Περιαστικής Δασικής Έκτασης της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά” σε έκταση 773 στρεμμάτων με κύριο είδος τον Πρίνο (Quercus coccifera). Οι δασοκομικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας αφορούν κυρίως εργασίες καθαρισμού και κλαδεύσεων οι οποίες διασπούν την κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης ύλης από το έδαφος μέχρι την κόμη των διαμορφωμένων δένδρων, ώστε να δημιουργείται ζώνη πυρασφάλειας μεταξύ κόμης και εδάφους. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η μετατροπή ενός θαμνοσκεπούς οικοσυστήματος σε Δάσος με στόχο την οικολογική αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Με τους δασοκομικούς χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν, τις νέες φυτεύσεις που έγιναν και θα ακολουθήσουν, ένα Δάσος αρχίζει να ξεπροβάλλει. Ένα Δάσος που θα βελτιώσει το δασοκομικό δυναμικό, θα συμβάλλει στη δέσμευση του άνθρακα και στην αποφυγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη από ρύπους και άλλες πιέσεις περιοχή. Ένα Δάσος που θα συμβάλλει στην αποτροπή των διαβρώσεων και στη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών σε μια περιοχή όπου η προστασία της είναι ουσιαστική για τα χειμαρρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα, η αισθητική αναβάθμιση του τόπου θα το καταστήσει τόπο αναψυχής και προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες.

Εκριζώσεις πρέμνων (ξερών δέντρων), επαναφυτεύσεις, υιοθεσία δέντρων, υιοθεσία πάρκων, δενδροφυτεύσεις

Από αρχές Νοεμβρίου 2017, ξεκίνησαν οι εργασίες σε όλο το Δήμο με σκοπό την εκρίζωση πρέμνων που προήλθαν από τις κοπές γέρικων και άρρωστων δέντρων στα πεζοδρόμια τα προηγούμενα έτη. Οι εκριζώσεις πρέμνων (ξεπέρασαν τις 600) στοχεύουν στην ασφαλή χρήση – κίνηση των πολιτών στα πεζοδρόμια όλου του Δήμου δίχως εμπόδια και παγίδες καθώς και στην επαναφύτευση νέων δέντρων σε δενδροδόχους, όπου επιτρέπεται, με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου.

Συνεχίζονται οι δενδροφυτεύσεις και ο καθαρισμός σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στο αλσύλλιο Μετεώρων και η “υιοθεσία” νέων δέντρων στα πεζοδρόμια από τους πολίτες. Η υπηρεσία ενημερώνει τους πολίτες για τις θέσεις – δενδροδόχους όπου θα γίνει επαναφύτευση των δέντρων και οι εθελοντές πολίτες που ενδιαφέρονται καλούνται να συμμετέχουν στη δράση, στο πλαίσιο της συνεργατικής διαδικασίας που επιθυμείται να αναπτυχθεί μεταξύ πολιτών και Δήμου με στόχο την αύξηση και την προστασία του πρασίνου και σύμφωνα με τους όρους σχετικής ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαχείριση αδέσποτων

Στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ο Δήμος Παύλου Μελά τα τελευταία έτη εφαρμόζει πρόγραμμα περισυλλογής, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται εντός των ορίων του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, την στείρωση τη θεραπεία και την επανένταξη των αδέσποτων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και υποστηρίζεται από εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία.