Συμμετοχή του Δήμου Παύλου Μελά σε ευρωπαϊκά προγράμματα για το περιβάλλον


Έξυπνη πόλη στα διαχείριση υδάτων με το έργο Lysis – Interreg συνολικού προϋπολογισμού 739.955,00€

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού του έργου Lysis – Interreg που αφορά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων έξυπνων τεχνολογιών στη διαχείριση των υδάτων του αστικού ιστού. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 739.955,00€ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος συμμετέχει με άλλους τρεις εταίρους (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Blagoevgrad, οργάνωση Acive Youths της Βουλγαρίας) και επικεφαλής το Δήμο Δράμας. Η πρώτη πιλοτική δράση έξυπνης άρδευσης στον Δήμο Παύλου Μελά υλοποιήθηκε στο Πάρκο Δενδροποτάμου στη Σταυρούπολη, όπου και εγκαταστάθηκε ο αναγκαίος επιστημονικός εξοπλισμός.


Συμμετοχή στο έργο Connecing Nature για λύσεις βασισμένες στη φύση

Ο Δήμος Παύλου Μελά συμμετέχει με πόλεις που έχουν εμπειρία στην πράσινη ανάπτυξη, στο έργο Connecing Nature στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση και ενσωμάτωση Λύσεων Βασισμένων στη Φύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων των σύγχρονων πόλεων. 29 εταίροι, από 16 χώρες, ανάμεσά τους 11 ευρωπαϊκές πόλεις αναζητούν μέσα από διάλογο, εργαστήρια, δοκιμασμένες καλές πρακτικές, συνεργασίες, να αντλήσουν τα κατάλληλα υλικά για να χτίσουν την πράσινη πόλη του αύριο, αξιοποιώντας την ανθρώπινη και τεχνολογική νοημοσύνη που διαθέτουν.


URBACT III σχετικά με το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης «Tropa Verde»

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III, που αφορά συνεργασία Ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης «Tropa Verde» που εφαρμόζει ο δήμος Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας. Συμμετέχουν οι δήμοι συμμετείχαν εκπρόσωποι των δήμων Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα – Ισπανία, Ζουγκλό – Ουγγαρία, Νίκαια – Γαλλία, Οπόλε – Πολωνία, Γκιμαράες – Πορτογαλία. Ο Δήμος Παύλου Μελά φιλοξένησε τους εταίρους και διοργάνωσε εκδήλωση με αντικείμενο τη συγκρότηση του Τοπικού Δικτύου Υποστήριξης Προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης «Tropa Verde».


«Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» με το San Justo της Αργεντινής

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνής Αστική Συνεργασία (Internaional Urban Cooperaion - IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες», ο Δήμος Παύλου Μελά συνεργάζεται με το San Justo της περιφέρειας Σάντα Φε της Αργεντινής με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και απόψεων σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργία νέων ιδεών που με την εφαρμογή τους μπορεί να προαχθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μέσω του προγράμματος προωθείται η ικανότητα πρόσβασης των συνεργαζόμενων Δήμων σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, εφόσον θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτατου δικτύου πόλεων επεκτείνοντας ευρύτατα τις διακρατικές του επαφές και την εισερχόμενη πληροφορία.

Η Διεθνής Αστική Συνεργασία (Internaional Urban Cooperaion – IUC) είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (city-to-city coopoeraion), υποστηρίζοντας δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, διαχείριση απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, έργα αστικής αναζωογόνησης.Το πρόγραμμα αποσκοπεί να ενισχύσει τους δεσμούς των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πόλεις της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, της Ασίας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας Αμερικής και της Ινδίας.