Alt
17 Νοε 2020 12:07 PM

Η σημασία προστασίας του περιβάλλοντος είναι καθοριστική για την υγεία των πολιτών, την οικονομία και την ευημερία της πόλης. Ο θεσμός του εθελοντισμού συνεισφέρει τις τελευταίες δεκαετίες στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Αποτελεί στάση ζωής, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική συμμετοχή.

Ο Δήμος Παύλου Μελά, αποδεικνύοντας έμπρακτα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης την στήριξή του στην φιλοσοφία της έννοιας του εθελοντισμού μέσα από πρωτοβουλίες δράσεις και ενέργειες μύησης των πολιτών για την ενασχόληση τους μ΄ αυτόν, κάνει το άλμα από το Εγώ στο Εμείς.

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και η προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο αποτελεί σταθερό πεδίο δράσης όπου δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να υιοθετήσουν μια φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον και στην προστασία του, καθώς και να αναλάβουν εθελοντική δράση με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο δημιουργώντας παράλληλα μία «πράσινη στάση ζωής» για μια βιώσιμη πόλη. Ανιδιοτελώς, με συλλογική προσπάθεια και ελεύθερη βούληση, εκτελώντας μικρές ή μεγάλες πράξεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος συμπράττοντας στην επικύρωση των αξιών που προβάλλουν το ανθρώπινο πνεύμα και συμβάλλουν στη συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Ο Δήμος Παύλου Μελά διαθέτει μεγάλες περιοχές όπου οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τόσο στην αστική, όσο και στην περιαστική ζώνη. Στην αστική οι εθελοντές καλούνται να συνεισφέρουν στη φύτευση και στη συντήρηση των πάρκων, των σχολικών αυλών και εν γένει των πράσινων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, καθώς και σε προγράμματα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων. Στην περιαστική ζώνη οι εθελοντές συμβάλλουν με την προσφορά τους στην προστασία των υφιστάμενων δασών, την αναδάσωση εκτάσεων κ.α.


ΧΑΡΤΑ

Η Χάρτα του Δήμου Παύλου Μελά για τον Περιβαλλοντικό Εθελοντισμό

H Xάρτα αποτελεί ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο, δεδομένης της απουσίας σαφούς νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες όπως εθελοντικές οργανώσεις και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Παύλου Μελά. Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου, καθώς και τον τρόπο ένταξης ενός Εθελοντή στο μητρώο Εθελοντών.

Η δημιουργία χάρτας Εθελοντισμού του Δήμο Παύλου Μελά από τα μέλη της ομάδας Έργου για την πράξη «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Παύλου Μελά έχει στόχο να αποτελέσει τον στρατηγικό κόμβο συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, σχεδιασμού και δράσης με όλους τους μεμονωμένους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των κατοίκων. Οι υφιστάμενες εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες εξακολουθούν να διατηρούν την αυτονομία τους, συμβάλλουν σημαντικά στις δράσεις του Δήμου ενώ από την άλλη πλευρά, οι μεμονωμένοι εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν σε οργανωμένες δράσεις με συγκεκριμένα καθήκοντα.

Μέσα από μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια, ο Δήμος Παύλου Μελά απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς το σύνολο των πολιτών – κατοίκων του αλλά προς τους πολίτες εκτός των ορίων αυτού, προκειμένου αυτοί να εγγραφούν στο μητρώο εθελοντών του και να συμμετέχουν στις «πράσινες» δράσεις.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργήθηκε σχετική ιστοσελίδα και πλατφόρμα εθελοντών προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν και να εγγραφούν ως νέοι εθελοντές. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δράση που ταιριάζει στο πρόγραμμα και την προσωπικότητά τους, και να συμπληρώσουν την αίτηση Εθελοντή που θα βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά

Στόχος όλων των ανωτέρω η άμεση ενημέρωση των πολιτών που ενδιαφέρονται να συνδράμουν με τις εθελοντικές τους υπηρεσίες, για τη δυνατότητα και τον τρόπο εγγραφής τους στην ομάδα του Δήμου, για τις σχετικές δράσεις του Δήμου κτλ. Επίσης, μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ο Δήμος επιδιώκει να παρουσιάσει το έργο του και σε άλλους φορείς και οργανώσεις με απώτερο στόχο να αποτελέσουν μελλοντικά μέλη του δικτύου.

Τέλος, η ιστοσελίδα, μέσω του forum που διαθέτει, αποτελεί το βήμα για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των επισκεπτών.

«Η Χάρτα δημιουργεί μια κοινή κατανόηση στον ορισμό των εθελοντών, των εθελοντικών δραστηριοτήτων και παρέχει μια κοινή σύνθεση των βασικών δικαιωμάτων για τους εθελοντές και τις Οργανώσεις με τους παρόχους εθελοντισμού. Επίσης, λειτουργεί σαν μια προσέγγιση για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση πολιτικών σχετικών με τον εθελοντισμό σε όλα τα επίπεδα, απέχοντας από το να απευθύνει συγκεκριμένους μηχανισμούς εφαρμογής ή το να αναγνωρίσει τους δικαιούχους, αλλά στοχεύοντας στον καθορισμό και στην επισήμανση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εθελοντών».

--

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ

Leave A Comment

CAPTCHA
Η ερώτηση γίνεται για την αποφυγή του spam
Image CAPTCHA
Γράψτε τους χαρακτήρες της εικόνας.