«Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά»

Με όραμα για ένα καλύτερο περιβάλλον και αειφορία στο Δήμο Παύλου Μελά μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση και στόχο τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ξεκίνησε επίσημα την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 το Τοπικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Παύλου Μελά, το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού, συνεργαζόμενους φορείς και συλλογικότητες, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παύλου Μελά και μεμονωμένοι πολίτες.


Σήμερα δύο χρόνια από τη λειτουργία του, το δίκτυο έχει να επιδείξει δράσεις που αφορούν:
α) στους Σχολικούς λαχανόκηπους και βοτανόκηπους
β) την αειφορία ων ελεύθερων χώρων στις γειτονιές των σχολείων και ανάκτηση των πρώην στρατοπέδων ως ελεύθερων χώρων πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής
γ) στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στις σχολικές μονάδες του Δήμου
δ) στην κοινωνική αλληλεγγύη - αγορά αναπηρικών αμαξιδίων με συλλογή καπακίων - υποστήριξη του Ογκολογικού Παιδιατρικού τμήματος του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. - ενίσχυση ηθική και υλική του δημόσιου βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός - ενίσχυση της Ιεραποστολικής Στέγης Αγίου Διονυσίου για το άνοιγμα πηγαδιού στην Αφρική - υλικοτεχνική βοήθεια στο σχολείο της Ίμβρου.

Έρευνα - αποτίμηση για το περιβαλλοντικό δίκτυο

Η αποτίμηση του Περιβαλλοντικού Δικτύου «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία – Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» για το σχολικό έτος 2017-18 πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευτικούς που συντόνισαν τη συμμετοχή των σχολείων τους στο δίκτυο και παρουσιάστηκε στο 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο του Δήμου Παύλου Μελά (5 Νοεμβρίου 2018). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου δείχνουν ότι: Τα σχολεία ανταποκρίθηκαν σε πολύ σημαντικό βαθμό στην πρωτοβουλία του Δήμου και συμμετείχαν στο Δίκτυο. Υπήρξε μεγάλη διάχυση των δράσεων του δικτύου τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους.

Η ικανοποίηση των σχολείων τόσο από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο όσο και από την υποστήριξη του Δήμου στο δίκτυο ήταν εντυπωσιακά υψηλή (84%) και φανερώνει την επιτυχημένη λειτουργία του δικτύου αλλά και την πολύ καλή οργάνωση και ανταπόκριση στις ανάγκες των σχολείων από την πλευρά του Δήμου. Επιπλέον, ανεβάζει τον πήχη και αυξάνει τις προσδοκίες για τις επόμενες χρονιές. Μεταξύ των πολλών θετικών στοιχείων από τη συμμετοχή στο δίκτυο που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ξεχωρίζει η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και η συμπόρευση σε μια συλλογική προσπάθεια. Αντίθετα τα αρνητικά στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα και δε μεταβάλλουν τη συνολικά θετική εικόνα.

Ο Δήμος καλείται να βελτιώσει την ενημέρωση των σχολείων σε ότι αφορά την πορεία του δικτύου και την ανταποδοτικότητα των δράσεων όπως και την υποστήριξη των σχολείων και να επεκτείνει το δίκτυο σε περισσότερα σχολεία αλλά και σε περισσότερες δράσεις.

Με δυο λόγια, το δίκτυο «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη σχολική κοινότητα. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυναμική για να ισχυροποιήσει αλλά και να επεκτείνει αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Επιπλέον, η ενεργή συμπόρευση στο δίκτυο και η συνεργασία για κοινούς σκοπούς σφυρηλατεί τον «ενεργό πολίτη» και μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη για την εμπέδωση της αειφορίας και της δημοκρατίας στο Δήμο.