Alt
20 Ιουν 2018 12:00 AM
Κατηγορία: Περιβάλλον

Ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας στη Βουδαπέστη για τη συμμετοχή του Δήμου Παύλου Μελά στο πρόγραμμα URBACT III, που αφορά στη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης “Tropa Verde” που εφαρμόζει ο δήμος Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των δήμων Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα – Ισπανία, Ζουγκλό – Ουγγαρία, Νίκαια – Γαλλία, Οπόλε – Πολωνία, Γκιμαράες – Πορτογαλία. Τον δήμο Παύλου Μελά εκπροσώπησε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Σάκης Λαζαρίδης και o Μάριος Αστερίου στέλεχος του τμήματος Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

 

Το πρόγραμμα “Tropa Verde” εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και τρία χρόνια με την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αποτελεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα επιβράβευσης των πολιτών με ανταποδοτικές παροχές με σκοπό την ανάπτυξη κινήτρων για την εντατικότερη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Υποστηρίζεται από μια πλατφόρμα πολυμέσων που στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής ευθύνης μεταξύ των πολιτών, ανταμείβοντας άμεσα τις καλές περιβαλλοντικές δράσεις. Ο κομβικός ρόλος της πλατφόρμας είναι ότι συνδέει με διαδραστικό τρόπο τις τοποθεσίες όπου οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται παρέχοντας δώρα ή εκπτώσεις στους πολίτες (ή δημοτικές παροχές όπως συνδρομές κολυμβητηρίου και δημοτικών γυμναστηρίων, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών κα).

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις όπου στην πρώτη οι εταίροι Δήμοι συνεργάζονται για να υποβάλλουν την τελική πρόταση χρηματοδότησης δικτύου καλής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Παύλου Μελά συνεργάζεται με τους υπόλοιπους εταίρους προκειμένου να συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό και να διερευνήσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου να πετύχει τη δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο πρόγραμμα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των εργασιών του τοπικού δικτύου με τη συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ζητήματα που άπτονται της θεματικής του δικτύου. Η τελική πρόταση χρηματοδότησης θα υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2018 και η έναρξη υλοποίησης της δεύτερης φάσης είναι τον Ιανουάριο του 2019.

Μετά τη συνάντηση εργασίας οι εκπρόσωποι των δήμων μαζί με τον εξειδικευμένο συντονιστή του προγράμματος URBACT, επισκέφθηκαν ένα από τα δύο κεντρικά πράσινα σημεία της Βουδαπέστης και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του. Το πράσινο σημείο δραστηριοποιείται εδώ και δύο χρόνια με την ενεργή συμμετοχή 36.000 πολιτών. Τα πράσινα σημεία αποτελούν ειδικές εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών προκειμένου αυτά να προωθηθούν σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης ή να δοθούν προς επαναχρησιμοποίηση. Ο χώρος είναι επισκέψιμος για τους πολίτες και για τον σκοπό αυτόν υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, όπου οι πολίτες και μαθητές μαθαίνουν για τον κύκλο ζωής των απορριμμάτων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους.

Ο δήμος Παύλου Μελά παρουσίασε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου και το πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή που εφαρμόζεται στα σχολεία, το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον των υπόλοιπων συμμετέχοντων Δήμων. Παράλληλα, ο Δήμος Παύλου Μελά έχει σχεδιάσει και προωθεί τη δημιουργία Κεντρικού και Κινητών Πράσινων Σημείων όπου με τη βοήθεια και τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα URBACT III, θα εφαρμόσει την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στις γειτονιές του Δήμου, προωθώντας την ορθή διαχείριση απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών «πρόληψη – μείωση – επανάχρηση – κομποστοποίηση – ανακύκλωση». Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του προγράμματος χρειάζεται σωστή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών. Επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ο δήμος Παύλου Μελά με περιβαλλοντικές δράσεις και βιωματική εκπαίδευση επενδύει στη σχολική κοινότητα που αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή και κοινωνό του προγράμματος.